O NAMA

NEW VISIONS SCHOOL (Škola novih vizija u obrazovanju) osnovana je 1990. godine u Novom Sadu, kao centar za podučavanje engleskog jezika i međunarodnu sertifikaciju za potrebe školovanja, rada i usavršavanja kandidata u Srbiji i inostranstvu. 

  • Kao zvanični partner Britanskog saveta i partner u Advantage programu (potvrda koju dobijaju centri sa višegodišnjim dokazanim kvalitetom u pripremi kandidata za polaganje Cambridge ispita), New Visions School je za 32 godine pripremila više od 2000 kandidata za međunarodne Kembridž ispite PET, FCE, CAE and CPE. Stepen uspešnosti naših kandidata je 98% i većina njih se danas nalazi na odgovornim pozicijama i prestižnim radnim mestima u zemlji i inostranstvu.
  • Za razliku od standardnih škola jezika koje su isključivo usmerene na lingvistički aspekt učenja, New Visions School već dugi niz godina u svom nastavnom kurikulumu primenjuje koncept neformalnog obrazovanja i emocionalne inteligencije, upravo imajući u vidu rezultate PISA testova, neaplikativnost mehanički stečenih, deklarativnih znanja redovnog školskog sistema.
  • Kao institucija koja redovno prati inovacije i zahteve modernog sveta od mladih danas, svesni smo da set veština koji se od njih zahteva, odavno prevazilazi programe redovne škole i vanškolskih aktivnosti. Na taj način ih kao obrazovna institucija pripremamo za prvi nastup na tržištu rada- od pisanja CV-ja, profesionalne orijentacije do prvih iskustava na radnom mestu. 
  • U predškolskom uzrastu, kroz maštu, veštinu vizuelizacije novih reči na engleskom jeziku, razvijamo prirodnost učenja jezika, tako što jezik živimo i usvajamo iz dečije perspektive kroz pojmove bliske njihovim interesovanjima. Ulazimo u različite uloge, izgovaramo dijaloge i razvijamo talente, samopouzdanje u izražavanju, prirodnost izgovora i najvažnije – ljubav prema jeziku. Kroz engleski jezik učimo i mnogo o ljudima i svetu oko nas, razvijamo socijalnu, emocionalnu i jezičku inteligenciju.
  • Posedujemo licencu Londonske privredne komore za podučavanje i međunarodnu sertifikaciju poslovnog engleskog jezka.
  • Razvili smo specijalizovane kurikulume za delatnosti i profesije koje zahtevaju jezičku ekspertizu (marketing, finansije, pravo, novinarstvo, menadžment u poslovanju, medicina, zaštita životne sredine, umetnost itd.) za sve nivoe- od početnih do visokih, uz simulacije i konverzacijske vežbe. Rad u grupi ili individualno.
  • Bili smo prepoznati i kao strateški partner stranim kompanijama koje su nakon 2000. godine ušle na domaće tržište. Tim NVS stručnjaka imao je ulogu stručne jezičke i menadžerske obuke zaposlenih u svim većim kompanijama u Vojvodini (LaFarge Beočin, Elektrovojvodina, NIS Naftagas, Kancelarija za evropske poslove, Radio Televizija Vojvodina itd.) koje su morale da prođu proces privatizacije i prilagođavanja međunarodnim standardima poslovanja.
  • New Visions School je do sada organizovala brojne međunarodne letnje kampove jezika i kulture u Velikoj Britaniji, Americi, Kanadi, Malti, Švajcarskoj sa ciljem da se grupe mladih sa integrišu u svetske i evropske tokove obrazovanja i odrastanja.
  • New Visions School LEARNING ABROAD tim nudi podršku, savetovanje i posredovanje mladima koji žele da studiraju u inostranstvu. Od odabira obrazovne institucije do aplikacionog procesa.

Screen Shot 2015-03-06 at 2.12.45 PM
NVSE je posvećena unapređenju lоkаlnе, regionalne i intеrnаciоnаlnе mrеžе sаrаdnjе i kоntаkаtа mlаdih gdе dоlаzi dо susrеtа lјudi iz rаzličitih srеdinа i prоmоvisаnjе оbrаzоvаnjа, dоživоtnоg učеnjа, sаrаdnjе nа glоbаlnоm nivоu, upоznаvnjе i cеnjеnjе rаzličitоsti, uticај nа ukоrеnjеnе stаvоvе krоz dоživоtnо učеnjе, rаzvој multikulturаlnе i multinаciоnаlnе sаrаdnjе.

“Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives.”  William A. Foster