TEČAJEVI ENGLESKOG JEZIKA

Tečajevi u NVSE su raspoređeni prema CEF (Common European Framework) standardizaciji i baziraju sa na međunarodno usvojenoj “CAN DO” statement, koja u prevodu znači da se kandidati motivišu i evaluiraju prema svom postignuću i svemu onom što MOGU na stranom jeziku.

Prilikom upisivanja na određeni tečaj, izuzetna pažnja se posvećuje usklađivanju nivoa Vašeg predznanja sa tečajem koji ćete pohađati. Sa tim ciljem kandidati prolaze kroz dijagnostičku proveru znanja (na engleskom ili srpskom jeziku) i popunjava se Needs Assessment questionnaire (koja su vaša očekivanja, potrebe i motivi za učenjem engleskog jezika).

Svaki naš tečaj (pa i početni) je konverzacijski. Ni jedna metodološka aktivnost (koliko god spontano izgledala) nije slučajna, već veoma pažljivo planirana sa ciljem da Vaše učenje bude efektivno i plodotvorno.

Nastavne aktivnosti su pažljivo koordinisane od nastavnog tima, kojim upravljaju koordinatori departmana, instruktori i direktor nastave. Metodološki pristup baziran je na principu “living the language”– što u prevodu znači angažovanje svih veština i načina učenja prilikom usvajanja znanja. 

Dakle, poseban set jezičkih veština razvija se upravo korišćenjem materijala koji nude integrisane sadržaje. Tekstovi i teme kojima se bavimo u sklopu ovih radionica nose poruku, lekciju, otkriće, nova saznanja iz oblasti kulture, psihologije, istorije, itd. ali na atraktivan način animiraju kandidata da svoje stavove i tok misli artikuliše na engleskom jeziku. Time je i sam proces usvajanja zahtevnijeg vokabulara efektniji, a integracija mladih u globalne teme prirodnija.

Podela tečajeva izvršena je prema ELT standardizaciji i prilagođena uzrasnim i organizacionim potrebama kandidata.

GENERAL ENGLISH DEPARTMENT uključuje:

DEČIJI I OSNOVNOŠKOLSKI NIVOI: 

-rad sa decom predškolskog i ranog osnovnoškolskog uzrasta. Na kraju ovog nivoa, đaci mogu dobiti svoju prvu Kembridž diplomu – KET (Key English Test).

-rad sa juniorima od V do VIII razreda osnovne škole. Ovo odeljenje napuštamo kada krenemo u srednju školu, a potvrđuje ga i Kembridž Univerzitet PET (Preliminary English Test) diplomom.

SREDNJOŠKOLCI, STUDENTI I CAMBRIDGE SERTIFIKATI:

  • rad sa srednjoškolcima (priprema kandidata za Cambridge sertifikate, TOEFL, IELTS…). čiji je osnovni cilj sticanje međunarodne potvrde znanja engleskog jezika, kroz sertifikaciju za Kembridž diplome – PET, FCE, CAE & CPE Certificate, IELTS, TOEFL.
  • rad sa studentima i odraslim kandidatima- opšti engleski 
  • Kao zvanični partner Britanskog saveta i partner u Advantage programu (potvrda koju dobijaju centri sa višegodišnjim dokazanim kvalitetom u pripremi kandidata za polaganje Cambridge ispita), New Visions School za 27 godina rada ima više od 1000 diplomaca, sa procentom uspešnosti 98%.
  • Cambridge ispite priznaje više od 20.000 univerziteta, poslodavaca i vlada širom sveta. Ovi sertifikati otvaraju vrata visokog obrazovanja i značajno poboljšavaju izglede za zaposlenje u zemlji i inostranstvu. O samim sertifikatima i njihovom međunarodnom značaju možete pročitati na sajtu Cambridge English: http://www.cambridgeenglish.org/exams/general-and-business-english/

 black and white