NEFORMALNO OBRAZOVANJE

NAZIV PROJEKTA: DANAS MLADI, SUTRA LIDERI

logoo

PODRŠKA: EVROPSKA KOMISIJA I MINISTARSTVO FINANSIJA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

TRAJANJE: JANUAR 2019-JUN 2021

Projekat “Danas mladi, sutra lideri” koji je podržala Evropska unija i Ministarstvo finansija Republike Srbije, a u skladu sa smernicama za podsticanje mladih na rad i ostanak u Srbiji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sprovodi Institut za javnu politiku u saradnji sa Školom novih vizija u obrazovanju. Projekat “Danas mladi, sutra lideri” za glavni cilj ima pružanje podrške mladima u Srbiji za rad, zapošljavanje i ostanak u svojoj zemlji, a kroz izgradnju ličnih i profesionalnih kapaciteta. Projekat je usmeren na mlade između 16 i 26 godina iz manjih gradova i opština u Srbiji, sa osnovnim ciljem omogućavanja ravnopravnog pristupa tehnikama, veštinama i znanju koje zahteva moderno tržište rada.

NAZIV PROJEKTA: LICE ŽENE VOJVODINE

Lice zene

PODRŠKA: Vlada Vojvodine

Trajanje: Jun-Avgust 2015

U leto 2015, održana je izložba 20 najistaknutijih žena Vojvodine iz oblasti ekonomije, politike, kulture, slikarstva, poezije, književnosti, preduzetništva itd. Njihove poruke i  fotografije bile su mesec dana izložene u prostorijama Škole novih vizija u obrazovanju i imale su za cilj da postaknu mlade žene u Vojvodini na pronalaženje sopstvenog profesionalnog puta, inspiracije i kreativnosti.

NAZIV PROJEKTA: “SUMMER YOUTH DIALOGUE CAMP”

PODRŠKA: New Visions School Novi Sad i British Council Crna Gora

TRAJANJE: jun- septembar 2012

SUMMER YOUTH DIALOGUE CAMP, kamp omladinskog aktivizma, namenjen je bio deci sa teritorije opštine Žabljak u cilju osnaživanja mladih sa geografski marginalizovanih područja u CG kojima su nedostupni uslovi koje učenja veština koje pruža neformalno obrazovanje. Kamp su samostalno organizovali New Visions School in Education u saradnji sa British Council Crna Gora. Mladima iz urbanih sredina na raspolaganju su resurs centri, treninzi, seminari i obuke za unapređenje različitih veština,koje im olakšavaju pristup informacijama i obrazovnim aktivnostima. Situacija u geografski marginalizovanim sredinama je drugačija. Nepristupačnost informativnih centara i nemogućnost dolaženja do veština koje se stiču u njihovoj međusobnoj interakciji i sa facilitatorom, svakako predstavljaju veliki izazov za mlade. Sagledavajući  objektivnu nemogućnost ove dece da usvajaju nova znanja i obogate svoj obrazovni potencijal,a u svrhu pripema za život koji ih očekuje i konkurentnost na tržištu rada, NVSE tim je obezbedila volontersko učesće svojih radioničara i pedagoga i sprovela šestonedeljni kamp sa nizom radionica usmerenih na teme omladinskog liderstva, emocionalne inteligencije kod mladih, veštine učenja,profesionalne orijentacije,veština samosvesti, samokontrole, rešavanja konflikata,empatije,koncentracije i postavljanja ličnih ciljeva,timskog rada,kreativnog izražavanja,ostvarivanja sopstvenih potencijala.

NAZIV PROJEKTA: ŠKOLA PRIJATELJSTVA

PODRŠKA: Naša Srbija OCD

Od 2000. Do 2007. Godine, New Visions School je bila partner organizacije Naša Srbija na projektu „Škola prijateljstva“. Osnovna ideja ovog projekta bila je pomoć deci iz južne pokrajine Kosovo u uspešnoj inkluziji u društvo, razbijanju predrasuda, edukaciji. Eksperti NVS za rad sa omladinom svakog jula su u okviru ovog projekta održavali radionice iz engleskog jezika i pijateljstva sa vršnjacima. Cilj radionice je bio da se unaprede jezičke veštine dece kroz aktivnosti  razvijanja drugarstva, timskog rada i empatije.

NAZIV PROJEKTA: STOP ELEKTRONSKOM NASILJU!

cyber-bullying-finalcolor

“Stop elektronskom nasilju” je projekat koji je pokrenula organizacoja NOOR iz Rume, a u kojoj je School of New Visions in Education učestvovala kao partner u realizaciji. Projekat je imao za cilj podizanje nivoa svesti mladih svih uzrasta, a naročito srednjoškolaca, o pojmu i načinima prevencije elektronskog nasilja („cyberbullying“), putem organizacije tribina, kao i putem virtuelnog informativnog centra na internetu. Aktivnosti u projekta su obuhvatale seminar za predavače, članove partnerskih organizacija, nakon čega su sve organizacije održale mladima tribine, radionice i predavanja na ovu temu, šireći svest o mogućim problemima i pružajući mladima tehnike prepoznavanja pretnji od nasilja na internetu i njihovog izbegavanja. School of New Visions in Education održala je  tribinu na ovu temu 30. juna 2122. godine.

NAZIV PROJEKTA: YOUTH DIALOGUE KAMP U PRAGU

PODRŠKA: New Visions School  i SLAVIA

2003 i 2004. godine  tim pedagoga, profesora, aktivista i stručnjaka NVS-a, u saranji sa hrvatskom partnerskom organizacijom, organizovao je Kamp ILELCP u cilju zbližavanja i upoznavanja dece iz bivših jugoslovenskih republika kroz učenje engleskog jezika i upoznavanje druge kulture u Pragu. Ovaj projekat imao je zapanjujuć uticaj na dalje formiranja ovih mladih ljudi koji su jedni o drugima znali samo ono što su mogli u to vreme da čuju kroz jednostrane, a uvek antagonistički obojene priloge o onim drugima,a koji i deset godina kasnije održavaju redovan kontakt kroz različite zajedničke inicijative i današnju mrežu kontakata na projektima.

NAZIV PROJEKTA: LETNJI OMLADINSKI KAMPOVI U VELIKOJ BRITANIJI

PODRŠKA: Study Group

od 1995-2000, NVS je organizovao brojne međunarodne letnje kampove jezika i kulture u Velikoj Britaniji, Americi, Kanadi, Švajcarskoj, Malti sa ciljem da se grupe mladih, uprkos teškoj političkoj situaciji u kojoj se zemlja nalazila, ipak integrišu u svetske i evropske tokove obrazovanja i odrastanja, i po povratku to svoje znanje podele sa svojim manje privilegovanim vršnjacima. Kampovi su uključivali tečajeve engleskog jezika, edukativne ekskurzije, timska takmičenja u znanju, radionice o inter-kulturnim vrednostima itd.

NAZIV PROJEKTA: INTERPERSONAL COMMUNICATION

PODRŠKA: New Visions School  

U martu 2012. Godine, New Visions School je realizovala projekat „Interpersonal communication“.  Cilj i ideja ovog projekta bilo je najpre usavršavanje govornih veština na engleskom jeziku, kroz koje su učesnici dobili veću svest o upotrebi emocionalne inteligencije u raznovrsnim potencijalno konfliktnim situacijama na poslu,  u obrazovnim institucijama, porodici. U okviru projekta održane su četiri  besplatne subotnje radionice iz polja uspešne komunikacije. Kroz raznovrsne situacije i praktične primere, razvijali smo sposobnost govornika da, bez obzira na njihov nivo poznavanja engleskog jezika, uspešno i asertivno prenesu svoje poruke i stavove u potencijalno konfliktnim situacijama. Polaznici radionice uspeli su da prevaziđu hipotetičke lične animozitete i pokažu sposobnost asertivne komunikacije.

NAME OF THE PROJECT: YOUTH OUTDOOR TEAMBUIDLING DAN

SUPPORT: NEW VISIONS SCHOOL

NVSE svake godine u Maju mesecu organizuje Teambuilding Dan u prirodi koji ima za cilj da osnovnokolci i mlađi srenjoškolci nauče više o važnosti timskog rada, poštovanja različitosti i negovanja vrednosti regiona u kome žive. Osonovne oblasti koje aktivnosti pokrivaju jesu podizanje ekološke svesti kod mladih, učenje o starim zanatima i životu na selu, o vrednostima ruralnih sredina, o važnosti inkorporiranja svih različitih pripadnika društva u aktivnosti koje osmišljavamo za dobrobit svoje zajednice. Deo dana je takođe uvek posvećen oblilasku kulturnog znamenja regiona u kom mladi žive, kao i nekoj od uspešnih kompanija u regionu.

NAZIV PROJEKTA: INKLUZIVNO UČENJE

PODRŠKA: New Visions School  

Od školske 2004/2005, New Visions School realizuje projekat inkluzije polaznika sa posebnim potrebama „ Inkulzivno učenje“. Projekat se sastoji od tri faze: edukacija predavača, edukacija osobama sa posebnim potrebama, i inkuzije. Prva faza je obuka predavača za rad sa osobama sa posebnim potrebama, koja se odvija u saradnji sa psiholozima i defektolozima, prijateljima škole. Druga faza podrazumeva specijalizovani kurs učenja jezika na nivou određenog polaznika sa posebnim potrebama. Tokom te faze, polaznik se obučava da ostvari svoj pun potencijal u četiri ključne veštine usvajanja engleskog jezika: pisanje, čitanje, govor, i slušanje. Svaki tečaj je posebno organizovan u skladu sa potrebama i najboljim metodama učenja svakog polaznika. Treća faza, inkluzija, sastoji se od gostovanja ovih polaznika u našim grupama istog nivoa i uzrasta. Izbegava se stalno uključivanje da bi se sprečila potencijalna frustracija polaznika, a grupni časovi i polaznici prilagođavaju radu sa gostujućim polaznikom. Na taj način, polaznici koji pohađaju grupne časove, takođe uče o emocionalnoj inteligenciji, empatiji i toleranciji.