Reference List

NVS je bio prepoznat i kao strateški partner stranim kompanijama koje su nakon 2000. ušle na srpsko tržište. Tim NVS stručnjaka imao je ulogu stručne jezičke i menadžerske obuke za zaposlenih u svim većim kompanijama u Vojvodini koje su morale da prođu proces privatizacije.

“If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants. — Isaac Newton

Strauss Adriatic doo, Šimanovci

 VitalisTrade doo, Novi Sad

Godea Company, Novi Sad

Caribic pizza, Novi Sad

Zavod za urbanizam, Novi Sad

Direkcija za robne rezerve, Novi Sad

Kancelarija za evropske poslove, Novi Sad

NIS ­ Naftagas, Novi Sad

Vode Vojvodine, Novi Sad

M­ Rodić, Novi Sad

EXIT Festival, Novi Sad

RUV Radio Televizija Vojvodina

Hotel PARK, Novi Sad

HYPO ALPE ADRIA banka

Beočinska fabrika cementa Polet, Novi Bečej

Elektrovojvodina, Novi Sad

Gradsko zelenilo, Novi Sad

Novosadska toplana, Novi Sad

BK televizija ­ marketing, Novi Sad

NIS GAS, Elemir

Energosoft, Novi Sad

EPS Elektroistok, Beograd

EPS Panonske elektrane, Novi Sad

Novkabel ­ Mikrokabel, Novi Sad

Continental banka, Novi Sad

Marcons ­ Marketing company, Novi Sad

JKP Tržnica, Novi Sad

Radio 021, Novi Sad

Jugoinspekt, Novi Sad

BK univerzitet, Novi Sad

Vojvođanska banka, Novi Sad

Delta banka, Novi Sad

Tehnološki fakultet, Novi Sad

FTN, Novi Sad

Transekspress, Novi Sad

Ekspresšped, Novi Sad

Panšped, Novi Sad

Holtech, Novi Sad

Panagro, Novi Sad

Kompanija “Mile Dragić”, Zrenjanin

O.K.Vojvodina, Novi Sad

Shipons­commerce, Novi Sad

Regionalna privredna komora, Novi Sad

Privredna komora, Novi Sad

Institut za kardiovaskularne bolesti, Sr. Kamenica